כיסא לים עם הדפסת תמונה.

כיסא לים עם הדפסת תמונה.
כיסא לים עם הדפסת תמונה בגודל 
A4