נטלה עם תמונ ת הילד

נטלה עם תמונ ת הילד
נטלה לרחיצת ידיים עם תמונת הילד והקדשה
המחיר שלנו רק 15 ש"ח