מערכת שעות מעוצבת עם תמונה

מערכת שעות מעוצבת עם תמונה
מערכת שעות מעוצבת עם תמונה וכיתוב
A3 בגודל
עם למינציה
המחיר שלנו רק 15 ש"ח