סוכריה עם תמונה או הקדשה

סוכריה עם תמונה או הקדשה
 סוכריה מבצק סוכר
עם הדפסה של תמונה או הקדשה
מקושטת וטעימה