תיק ספר-פתיחת ספריה

תיק ספר-פתיחת ספריה
הדפסה מיוחדת וצבעונית על תיק ספר איכותי
לפתיחת ספריה בגן