מריצה לטו בשבט

מריצה לטו בשבט
מריצה מעץ לטו בשבט
עם חריטה בלייזר
עם אפשרות להוספת תמונת פספורט